Monitorizarea GPS a utilajelor agricole

GPS AgricolCa multe alte domenii ale economiei în noul context global și agricultura a evoluat enorm în ultima sută de ani. De la vehiculele cu tracțiune animală, s-a trecut la mecanizare, iar acum o nouă revoluție tehnologică bate la ușa fermierilor români: introducerea tehnologiilor digitale cu rolul de optimizare suplimentară a producției agricole. Una din zonele în care tehnologia a intrat este cea a așa-numitei agriculturi precise. Dezvoltarea şi punerea în aplicare a agriculturii precise a fost făcută posibilă combinând tehnologia GPS şi GIS (sistemul de informaţii geografic). Aceste tehnologii cuplate permit colectarea datelor în timp real cu informare despre localizarea exactă a utilajelor, ceea ce facilitează manipularea acestora şi pune la dipoziţie analizarea unor cantităţi mari de date colectate.
 
Aplicaţiile bazate pe GPS în agricultură precisă pot fi folosite în:
 
•    planificare superioară și detaliată
•    cartografierea terenului
•    prelevarea de probe de sol
•    ghidarea utilajelor în timpul exploatării lor
•    explorarea culturilor agricole
•    verificarea productivităţii recoltelor
 
GPS-ul permite agricultorilor să lucreze şi în timpul condiţiilor cu vizibilatate redusă pe teren, cum ar fi pe ploaie, praf, ceaţă sau întuneric.

Avantajele Monitorizarii GPS a utilajelor agricole

Poate vă vine greu să credeți, însă GPS-ul ajută de pildă la apariția unor forme mai ecologice de agricultură. Cum anume? În trecut, era dificil pentru fermieri să coreleze tehnicile de producţie şi verificarea productivităţii cu variabila terenului. Aceasta le limita posibilitatea de a dezvolta cel mai productiv tratament pentru sol/planta care le-ar îmbunătăţii producţia. Astăzi, aplicarea mai precisă a pesticidelor, erbicidelor şi ingrășămintelor, precum şi un mai bun control al dispersiei acestor substanţe chimice sunt posibile prin monitorizarea GPS a utilajelor agricole. Se reduc astfel cheltuielile, se generează un randament mai mare şi pot lua naştere astfel unele ferme cu producție mai ecologică decât până acum.
 
Agricultura precisă schimbă de asemenea felul în care fermierii şi oamenii de afaceri care activează în agricultură văd terenul din care îşi culeg profitul. Agricultura precisă reprezintă colectarea informaţiilor geospatiale în timp util cu privire la cerinţele sol-plantă-animal şi prescrierea şi aplicarea tratamentelor specifice locului recoltat, pentru a creşte producţia agricolă şi pentru a proteja mediul înconjurător. Unde fermierii înainte îşi tratau terenul uniform, acum au posibilitatea de a vedea beneficii din micro administrarea terenurilor. Agricultura precisă câştigă popularitate pe scară mare datorită introducerii echipamentelor tehnologice de înaltă clasă care sunt mult mai precise, cu cost de întreţinere mai mic şi sunt mai uşor de utilizat. Multe din noile inovaţii se bazează pe integrarea computerelor de bord, a senzorilor de colectare a datelor şi a tehnologiei gps.
 
Unde va evolua agricultura în viitor? Încotro și cum va fi influențată? Nu putem prezice cu siguranță, însă știm că nu va fi ferită de noi infuzii tehnologice care vor ajuta și mai mult la optimizarea producțiilor.