Localizare GPS

Localizare GPSO componentă critică a oricărei operaţiuni de salvare o reprezintă timpul. El poate să facă diferența între viață și moarte, între o intervenție reușită și un eșec pe care nimeni nu și-l dorește. Ştiind locaţia precisă a reperelor, a străzilor, a clădirilor, a echipelor de salvare, locaţia punctelor de prim ajutor şi urgenţă se reduce timpul necesar acționării operaţiunilor şi se pot salva vieţi. Se spune că informația înseamnă putere. Știm cu siguranță că informaţia este critică pentru echipele de salvare şi personalul siguranţei publice care au ca scop protejarea vieţilor şi reducerea sau limitarea pierderilor de bunuri produse de diferite accidente sau fenomene naturale. Sistemul de poziţionare global serveşte ca tehnologie ce facilitează abordarea acestor nevoi. A devenit în ultimele decade un instrument standard, de nelipsit din dotarea oricăror profesioniști în intervenții de salvare.
 
Și nu sunt puține cazurile în care deja GPS-ul și-a dovedit cu prisosință eficiența. GPS-ul a jucat un rol vital în eforturile de ajutorare în caz de dezastre precum tsunamiul care a lovit regiunea Oceanului Indian în 2004, uraganele Katrina şi Rita care au provocat ravagii în golful Mexic în 2005 şi cutremurul din Pakistan și India din 2005. Echipele de căutare şi salvare au folosit GPS-ul, GIS-ul (Sistemul de informaţii geografice) şi tehnologia de teledetecție pentru a creea hărţi cu zonele cuprinse de dezastru, pentru a eficientiza operaţiunile de salvare şi ajutorare, precum şi pentru a evalua mai bine daunele.

 

Stingerea incendiilor prin Localizare GPS

Un alt rol important în domeniul gestiunii efectelor dezastrelor îl reprezintă gestionarea incendiilor forestiere. Pentru a limita şi gestiona incendiile forestiere avioanele combină tehnologia de localizare GPS cu scanerele cu infraroşu pentru a identifica graniţele şi “punctele fierbinţi” ale incendiilor. În decursul a doar câteva minute, hărţi complete ce cuprind incendiul sunt transmise echipelor de pompieri. Ajutaţi de această informaţie, pompierii au o şansă mai mare de a stinge şi limita extinderea incendiului.
În arealul zonelor cu risc seismic ridicat cum e şi întreaga zonă a oceanului Pacific, sistemul de poziţionare globală joacă un rol tot mai important în a ajută oamenii de ştiinţă să anticipeze cutremurele și astfel să limiteze pierderile de veiți omenești. Folosind informaţii precise de poziţionare furnizate de către GPS, oamenii de ştiinţă pot studia cum se formează cutremurele, pentru ca pe viitor acestea să poată fi anunţate anticipat, înainte de a avea loc.
Meteorologii responsabili cu urmărirea şi prezicerea furtunilor, a evoluției și deplasării acestora, dar şi a inundaţiilor, se bazează de asemenea tot mai mult pe sistemul GPS. Ei pot analiza conţinutul de vapori de apă, analizând transmisii de date de GPS din atmosfera.
Iată așadar multitudinea de domenii și zone în care sistemul GPS poate să-și găsească aplicabilitatea, să fie folosit cu succes și cum acesta realmente poate salva vieți.